โครงการสำนึกรักบ้านเกิด

วิธีใช้เว็บไซต์

เมื่อคุณ...คลิกลิงค์..ใดๆ แล้ว.....

...กรุณาเลื่อน Scroll bar ไปล่างสุดเลย นะคะ.....

     

 

โครงการสำนึกรักบ้านเกิด

ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษา และคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการนักศึกษาเกษตรรักบ้านเกิด ฝึกอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น รุ่นที่ 1 สาธิตการทำไข่เค็ม การทำน้ำยาล้างจาน และการปลูกมะนาว ไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือน แก่ชุมชนบ้านเขาวง โดยมีนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ นางสาวอภิชญา สะเนาว์ และนางสาวอภิสรา สะเนาว์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เป็นลูกหลานหมู่บ้านเขาวง เป็นผู้สาธิตและบอกขั้นตอนการทำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในงานนี้ท่านผอ.โฉม บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้เดินทางให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการ

 
   
   
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวรับสมัครบุคลากร
  3. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  4. งานเร่งประจำปี งปม.61