วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

วิธีใช้เว็บไซต์

เมื่อคุณ...คลิกลิงค์..ใดๆ แล้ว.....

...กรุณาเลื่อน Scroll bar ไปล่างสุดเลย นะคะ.....

     

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ข่าวรับสมัครบุคลากร
 3. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 4. งานเร่งประจำปี งปม.60
ประกาศ การปรับปรุงบ้านพักคนงาน ประจำปี 2560

 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

-------------------------------

Read more
ประกาศ ประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของครุภัณฑ์ 2560

 

ประกาศ ประชาพิจารณ์ ขอบเขตของงาน  (TERM OF REFERENCE : TOR)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2560

-------------------------------

Read more
การเข้าดูข้อมูล ก.พ.7

 

วิธีการเข้าไปดู ก.พ.7 ออนไลน์ 

Read more
ประกาศ..รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 new10 e0 ประกาศผล......รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

-------------------------------------------------------------

Read more
รับสมัครนักเรียนใหม่

new10 e0รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกอ่านต่อข้างล่าง

 

ระดับชั้นและสาขาวิชา จำนวน
ปวช.พืชศาสตร์ 30
ปวช.สัตวศาสตร์ 30
ปวช.พาณิชยการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 30
ปวส.พืชสวน 15
ปวส.สัตวศาสตร์ 15
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15
   

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป    ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ติดต่อ 038-554985 หรือ 08-9834-8669

 

 https://www.facebook.com/pachasumpan?fref=ts

Read more
ฟอนด์ ไทย saraban ๙

ฟอนด์ ไทย สารบรรณ ๙  ดาวน์โหลดได้เลยคะ

Read more
next
prev

กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ตรวจปัสสาวะ #สารเสพติด 1/59 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเ่พื่อเป็นการคัดกรองนักเรียน... Read more
อกท.หน่่วยฉะเชิงเทรา บูชาครู-59 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16... Read more
กิจกรรม เวียนเทียน วันวิสาขบูชา กิจกรรม...เวียนเทียนวัน วิสาขบูชา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยนำนักเรียน... Read more
ตรวจปัสสาวะ #สารเสพติด 2/58 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 วิทยาลัยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  ครั้งที่ 2... Read more
อำลาครู อำลาสถาบัน # ปัจฉิม วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จัด ปัจฉิมแก่นักเรียน ปวช.3... Read more
กิจกรรม เข้าค่ายสันทนาการนอกสถานศึกษา กิจกรรม...เข้าค่ายสันทนาการนอกสถานศึกษา วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558... Read more
กิจกรรม งานประชุมวิชาการ FFT 37 ภาคกลาง (2)   กิจกรรม...งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 37... Read more
เปิดประชุมสมัยสามัญ #1 อกท.หน่่วยฉะเชิงเทรา   เปิดประชุมสมัยสามัญ #1 / 2558 องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย... Read more
กิจกรรม สานสัมพันธ์พาน้องเข้าหอ(หญิง)... กิจกรรม...สานสัมพันธ์พาน้องเข้าหอหญิง   วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.30... Read more
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด... Read more
ประชุมผู้ปกครอง-58 ประชุมผู้ปกครอง วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่... Read more
เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม... Read more
๕๗ กีฬาสีภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์... Read more
ยุวชนประกันภัยดีเด่น วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)... Read more
กิจกรรมสันทนาการ วันที่ 6-7 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมสันทนาการ ศูนย์การเรียนรู้... Read more
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยฯ นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน... Read more
รับการตรวจ อกท. หน่วย วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินหน่วย... Read more
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557... Read more
กิจกรรมเวียนเทียนพรรษา วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 คณะครู นำนักเรียน นักศึกษาไปเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา... Read more
รณรงค์ต้านยาเสพติด อ.พนมสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด... Read more
จัดนิทรรศการวิชาการภายในศูนย์ศึกษาฯ วิทยาลัยฯ จัดนิทรรศการการพัฒนาขนมไทยไขมันต่ำ และต้านอนุมูลอิสระ... Read more
อบรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา อบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10-11 มีนาคม 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
แปดริ้วโมเดล วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ... Read more
ตรวจสารเสพติดภาคเรียน1/ 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา... Read more
ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more

งานนโยบาย

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน -59 วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 วิทยาลัยนำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ออก Fix-it Center... Read more
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน     วันอังคารที่่ 29 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยนำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา... Read more
รับการนิเทศ เตรียมการประเมิน สมศ.รอบ 4   วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้ต้อนรับ  ... Read more
โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษา และคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ... Read more
โครงการสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตครู เลี้ยงส่งอ.สมบัติย้าย วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยจัดงานแสดงความยินดี กับอาจารย์สมบัติ... Read more
คณะจากรร.ทหารการสัตว์ตรวจเยี่ยมวิทยาลัย วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหาการสัตว์ และคณะ... Read more
Open House วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3... Read more
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2558... Read more
MOU-เบทาโกร-วษท.ฉะเชิงเทรา โครงการจัดการศึกษา ทวิภาคี ระหว่าง บริษัท เบทาโ่กร กับ วษท.ฉะเชิงเทรา MOU วันที่ 31 กรกฎาคม... Read more

บทความ วิชาการ วิทยฐานะ

Previous Next
 • 1
 • 2

ข่าวเกี่ยวกับครูไทย ดอท info

สมาคม-ศิษย์เก่าเกษตรเขาหินซ้อน

ขณะนี้เวลา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

01159402
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
599
2436
16638
1129538
40295
49216
1159402

ไอพีของคุณ: 54.87.94.75
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 2016-10-23 11:54:30