วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 วิทยาลัยจัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในสถานศึกษา "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยมีร้อยตำรวจเอกวิเชียร แก้วบริวงษ์ รองสารวัตรป้องกันการปราบปราม และร้อยตำรวจโทประจักษ์ บุญณะอินทร์ รองสารวัตรจราจร สภ.เขาหินซ้อน เป็นวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม 411 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ap-001 ap-002
ap-003 ap-004
ap-005 ap-006
ap-007 ap-008
ap-009 ap-010