อกท.หน่่วยฉะเชิงเทราประชุมสมัยสามัญ #1/60

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ อกท.หน่วยฉะเชิงเทราจัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ โดยมีท่านผอ.โฉม บุญจันทร์ ประธานอำนวยการหน่วยฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธี
011 000
001 002
003 005
007 008
009 010