กิจกรรมรักสามัคคี ๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยจัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" และร่วมกันทำความสะอาดบ้านพ่อ ณ พระตำหนักสามจั่ว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
กิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่วิทยาลัยดำเนินการ
1. วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางฝึกสอนและย้อมผ้าสีดำ ให้กับประชาชน
2. วิทยาลัยเป็นศูนย์การเรียนการสอนทำริบบิ้น สีดำ ให้กับประชาชนและแจกริบบิ้นให้กับประชาชน
3. วิทยาลัยบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ (Fix it center)

drr11 dyeing-002
dyeing-003 dyeing-004
dyeing-005  bow01
 bow02  bow03
bow04  
keep001 keep002
keep003 keep004