รวมเอกสาร วิทยฐานะ ว.21

wor21

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับ ว.21

  1. เอกสาร PLC จริง
  2. หลักกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สอศ.
  3. LTeacher-สอศ-สคบศ
  4. แบบประเมินสมรรถนะ -แบ่งตาม (วิทยฐานะชำนาญการ)
  5. คู่มือ Logbook
  6. ตัวอย่าง วฐ.2
  7. ตัวอย่างการเก็บร่องรอยหลักฐานเข้าแฟ้ม 2561 (ยังไม่สมบูรณ์) 

ดาวน์โหลด ได้เลยจ้า  ขอแค่คำขอบคุณมา  ที่

https://www.facebook.com/sawan.somprasong ก็พอคะ