ประกาศ 

โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช  ครั้งที่สอง

ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธี e-bidding

-------------------------------

 

 

โปรดอ่านต่อไปคะ  >>>>>>> ดาวน์โหลดเอกสารประกวดที่นี่ 

                       >>>>>>> ดาวน์โหลดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

                      >>>>>>> ดาวน์โหลดบัญชีเอกสารส่วนที่1

                      >>>>>>> ดาวน์โหลดบัญชีเอกสารส่วนที่2

                      >>>>>>> ดาวน์โหลดTOR

                      >>>>>>> ดาวน์โหลดหลักประกันสัญญาซื้อ

                      >>>>>>> ดาวน์โหลดฟอร์มสัญญาซื้อขาย