ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วิทยาลัยรับการตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

eva-000 eva-0000
eva-001 eva-002
eva-003 eva-004
eva-005 eva-007
 eva-008 eva-009
 eva-012 eva-010