วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยเพื่อศึกษาแนวทางการเรียนการสอน โดยมีรองประสาท ศิริรัตนโสพร ครูปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์ ครูสวรรค์ สมประสงค์ กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันอธิบาย และสาธิต กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย