กิจกรรม เวียนเทียน วันวิสาขบูชา

วิธีใช้เว็บไซต์

เมื่อคุณ...คลิกลิงค์..ใดๆ แล้ว.....

...กรุณาเลื่อน Scroll bar ไปล่างสุดเลย นะคะ.....

     

 

กิจกรรม เวียนเทียน วันวิสาขบูชา

กิจกรรม...เวียนเทียนวัน วิสาขบูชา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษาร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม นำโดยท่านผอ.โฉม บุญจันทร์ และคณะครู 

 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวรับสมัครบุคลากร
  3. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  4. งานเร่งประจำปี งปม.61
Previous Next
  • 1
  • 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา

 

ประกาศ  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศฯเพื่อการบริหารจัดการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

nunew e0

-------------------------------

Read more
ประกาศ ประกาศคุณสมบัติเบื้องต้นผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการปรับปรุงหอพัก)

 

ประกาศ  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการซ่อมปรับปรุงหอพัก)

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

-------------------------------

Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศฯ

 

ประกาศ  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศฯเพื่อการบริหารจัดการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

-------------------------------

Read more
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์

 

ประกาศ  

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

-------------------------------

Read more
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 

ประกาศ  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒

-------------------------------

Read more
Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ประกาศ.การสรรหาและการเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ยาม

ประกาศ การสรรหาและการเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ยาม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

-------------------------------------------------------------

tnew5 e0

คลิกดูเอกสารประกาศ

Read more
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งานการเงิน)

 

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ผลการคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน