วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

และพิธีบูชาครู  อำลาสถาบัน พี่ เพื่อน และน้องๆ

59-con-0001 59-con-0002
59-con-0003 59-con-0004
59-con-0005 59-con-0006
59-con-0007 59-con-0008
59-con-0010 59-con-0014