วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยฯ นำโดยท่านผอ.โฉมบุญ จันทร์ ท่านรองจำเริญ ต้นสุวรรณ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆาบูชา ณ วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม

maka-0001 maka-0002
maka-0003 maka-0004
maka-0005 maka-0006
maka-0009 maka-0010
maka-0011 maka-0012