วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินโครงการติดตามสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2557

check-best-001 n check-best-003 n
check-best-005 n check-best-006 n
check-best-007 n check-best-008 n