วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2557