nunew e0วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ประกาศ

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

สอบถาม  โทร.   :  038-554985   โทรสาร   :  089-834-8669

 

 

 

 

 

 รายละเอียดตามนี้  ดาวน์โหลด