new6 e0

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  คลิกอ่านต่อข้างล่าง

 

 20

ระดับชั้นและสาขาวิชา จำนวน
ปวช.เกษตรศาสตร์ 60
ปวช.พาณิชยการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 30
   
ปวส.พืชสวน 15
ปวส.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 15
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15
   

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป    ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อ 038-554985 หรือ 08-9834-8669

 

 https://www.facebook.com/pachasumpan?fref=ts

กระโปรงสำหรับนักเรียนหญิง

my-girl2