วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 วิทยาลัยนำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ออก Fix-it Center บริการชุมชน ณ โรงเรียนบ้านกม.7 โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การทำการบูรหอม การทำน้ำยาล้างจาน การปลูกมะนาว การทำ EM ฯลฯ