โครงการFix it Center Thailand 4.0

 

 

โครงการ ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ณ วัดพัฒนาป่าไม้ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 นำโดยว่าที่ร้อยตรีจำเริญ ต้นสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ในครั้งนี้ได้ให้บริการ 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1.บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.การปลูกมะนาวอินทรีย์ 3.การสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และ 4.การให้ความรู้เรื่อง EM โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษาร่วมให้บริการ

 

fix-000 fix-001
fix-002 fix-003
fix-004 fix-006
fix-007 fix-008
fix-010 fix-011
fix-017 fix-018