ขนาดและที่ตั้ง

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๔ หมู่ ๒ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่อยู่ริมฝั่งถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ฝั่งค่ายพุทธโสธร จำนวน  ๒๗๙  ไร่ และฝั่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๖๙  ไร่ รวมพื้นที่รับผิดชอบ ๓๔๘  ไร่ วิทยาลัยฯอยู่ห่างจากอำเภอพนมสารคาม  ๑๗   กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕๑  กิโลเมตร  ระยะห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  ๑๒๐  กิโลเมตร