อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์#2560

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน มาอบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

HIV-001 HIV-002
HIV-003 HIV-004
HIV-005 HIV-007
HIV-008 HIV-009
HIV-010 HIV-011